PPM | Högre Inkomst Nu
Apr 30

Fondvalsguiden hjälper dig på traven

Inlagt i: fonder, fondsparare, pension

Logga in och få hjälp hos PensionsmyndighetenFör dig som ännu inte vill inse hur mycket fondavgifterna urholkar ditt sparkapital, vill jag tipsa om en utmärkt tjänst som du kan hitta på Pensionsmyndighetens hemsida.

Jag pratar om Fondvalsguiden, som är ett beslutsstöd som har tagits fram för att underlätta för dig som pensionssparar i fonder. Guiden hjälper dig att ta ställning till hur du vill förvalta din premiepension.

 

Fondvalsguiden innehåller 4 olika delar:

Riskverktyg
Genom att ändra andelen aktier och räntor får du en känsla för hur risken för placeringen förändras beroende på hur stor andel som placeras i aktier respektive räntor.

Kostnadsverktyg
Genom att ändra avgiften kan du se hur stor del av ditt sparkapital som försvinner i avgifter vid olika avgiftsnivåer.

Tidsverktyg
Ju längre du arbetar desto högre pension får du, då avsättningarna till din pension blir fler. Ju längre tid du har på dig att spara desto mer hinner dina pengar växa och din premiepension blir inte lika känslig för tillfälliga nedgångar på aktiemarknaden. Med det här verktyget får du en känsla för spartidens betydelse.

Helhetsverktyg
Premiepensionen utgör en liten del av din totala pension och är ett långsiktigt sparande. Därför kan du ta en högre risk med din premiepension för att kunna uppnå en högre förväntad värdeutveckling. Med helhetsverktyget kan du se att den totala risken för ditt sparande bara till viss del förändras, även om du tar en hög risk, alltså har en stor andel aktier, i din premiepension. Det beror på att inkomstpensionens stora del med låg risk har störst effekt för den totala risken för hela din pension.

Logga in på pensionsmyndigheten.se och spara pengar!

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,
Apr 16

Klart att man ska byta fonder!

Inlagt i: fonder, fondsparare

Idag skriker kvällstidningarnas löpsedlar ut budskapet att man ska strunta helt i premiepensionen.
De som bytte fonder flest gånger var de största förlorarna när börsen sjönk under 2011.
Soffliggarna klarade sig bäst.
Jaja…

I genomsnitt gick pensionsspararnas fonder back med 8,6 procent, medan de som bytte fonder 15 gånger eller fler hade en genomsnittlig värdeutveckling på minus 13,7 procent. Jag bytte fonder betydligt fler än 15 gånger under 2011 och gick plus minus noll. Ett resultat som jag känner mig nöjd med i jämförelse.

Så att man ska vara soffliggare är naturligtvis rent nonsens. Den som har mest information och kunskap och är aktiv har alltid ett försprång mot den som inget vet och inget vill. Det handlar ju om – som alltid när det gäller affärer – att köpa billigt och sälja dyrt.

Så det är bara att läsa på och vara så aktiv du bara kan och se till att undvika höga fondavgifter!

Okt 9

10 bästa aktie- och räntefonderna hos PPM

Inlagt i: fonder, räntefonder

 

När hela världens börser hoppar upp och ner från en dag till nästa är det många som flyr de traditionella aktiefonderna och istället placerar sina pengar i räntefonder med lägre risk. Jag har själv gjort likadant och när jag senast loggade in på PPM, roade jag mig med att kolla upp vilka aktiefonder respektive räntefonder som utvecklats bäst de senaste 3 månaderna. Det man generellt kan säga är att räntefonderna haft en något bättre utveckling.

AKTIEFONDER

ValueInvest LUX Japan
Målsättningen för ValueInvest LUX Japan, är långsiktigt hög stabil avkastning till låg risk. Fonden investerar bara japanskt i kvalitetsbolag med hög stabil intjäningsförmåga och låg skuldsättning.
Utveckling: + 13,9%

Amundi Funds Absolute Volatility World
Fonden placerar i den volatilitet som finns på de globala aktiemarknaderna genom att köpa optioner och hedga bort all aktie samt ränterisk. Allt detta görs med rigorös riskkontroll.
Utveckling: + 12,8%
Aberdeen Global – Japanese Smaller Companies Fund
Eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt primärt genom investeringar i aktier och aktirelaterade värdepapper i företag som är registrerade i Japan, eller i bolag där en betydande andel av intäkterna eller vinsten kommer från verksamhet i Japan eller som har en betydande andel tillgångar där.
Utveckling: + 9%
SEB Asset Selection Lux Ack
Placerar globalt i alla större tillgångsklasser som aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. Förvaltningsteamet tar både långa och korta positioner.
Utveckling: +8,4%
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund
Systematisk fundamental analys av totalt inemot 21000 bolag med hjälp av nära 200 balans- och resultaträkningsposter för att bedöma skäligt värde. Placera hela fondkapitalet. Bygga portföljer med undervärderade bolagsvärden och likartade bransch-, land- och andra risker som jämförelsenormen har.
Utveckling: + 7%
RÄNTEFONDER

BL – Bond Dollar
Investerar endast i amerikanska statsobligationer.
Utveckling: + 15,6%

Pictet World Government Bonds
Investeringsprocessen omfattar en analys av det globala ränteläget, en bedömning av olika valutor samt en kreditriskvärdering av olika industrigrenar och individuella emittenter. Risken kontrolleras i varje stadium av investerings processen.
Utveckling: + 13,4%
PineBridge Global Bond Fund
Fonden eftersträvar en hög avkastning genom en kombination av direktavkastning och värdetillvaxt genom att placera i skuldinstrument fördelade på globala marknader. Inte mindre än 2/3 av totala tillgångar kommer att placeras i obligationer.
Utveckling: + 11,8%
Baring International Bond Fund
Målet är att identifiera potentiella värdestegringar på obligations- och valuta-
marknader. Hitta marknader som erbjuder god avkastning och där vi samtidigt kan förvänta oss att inflationen kommer att vara mer godartad än vad den allmänna opinionen förutspår.
Utveckling: + 8,8%
F&C Portfolio Fund – Emerging Markets Bond
Fonden eftersträvar avkastning genom att investera i obligationer emitterade av stater i tillväxtmarknader.
Utveckling: + 8,3%
Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,
Okt 3

3 fonder med hög direktavkastning

Inlagt i: fonder, fondsparare

Att det på börsen finns gott om lågt värderade bolag som ger en bra direktavkastning känner vi alla till, men finns det någon PPM-fond som har hög direktavkastning som huvudsaklig inriktning?

Svaret är ja. Det finns två fonder i PPM som har hög utdelning som ett uttalat delmoment när de väljer hur de placerar fondens pengar.

Evli Nordic Dividend är en aktiefond, vars huvudsakliga investeringsobjekt är nordiska eller i nordiska länder offentligt handlade aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden kan även investera i baltiska aktier. Vid valet av investeringsobjekt ligger tyngdpunkten på solida, välskötta värdebolag med hög eller växande direktavkastning. I PPM har fonden nummer 668269.

Den andra fonden heter BL-Equities Dividend och har PPM:nr 118000. Den har som uttalad strategi att investera i bolag som ger hög direktavkastning. Fonden investerar globalt.

Sedan finns även Utdelningsfonden Särimner, som främst vänder sig till stiftelser och institutionella investerare samt även till privatpersoner. Fonden är lämplig för kunder som söker kombinationen av mycket hög årlig direktavkastning men ändå möjligheter till tillväxt över tiden – till lägre risk än börsen generellt.

Det är en högutdelande aktivt förvaltad fond exponerad mot den svenska aktiemarknaden, där målet är att ha lägre risk och högre direktavkastning än denna marknad. Placeringshorisonten bör åtminstone vara tre till fem år. Syftet med investeringen bör vara att tillgodogöra sig hög löpande avkastning i form av utdelningar, utan att göra alltför stort avkall på mer långsiktig tillväxt.

Utdelningsfonden Särimner har som målsättning att lämna mer än 6% i årlig kontant utdelning. Den ingår inte i PPM:s fondsortiment, men gör ett besök hos Avanza om du är intresserad av att placera pengar i Särimner. Vill du ha ännu högre risk kan du alltid investera i guld, där finns fortfarande god chans till hög avkastning framöver.

Kommentarer: 0 » Etiketter: , , ,
Sep 22

Dubbla avgifter för passiva PPM-sparare

Inlagt i: pension

Dubbla avgifter för PPM-sparareNär de så kallade massfondbytena stoppas i ppm flyttar rådgivarna sina kunder till egna fond-i-fonder. Men precis samma fonder går att välja direkt i premiepensionssystemet – utan fast avgift till rådgivaren. Ouppmärksamma sparare riskerar att betala dubbla avgifter.

Massfondbyten i premiepensionssystemet, alltså rådgivningsfirmor som byter fonder i ppm åt en stor mängd sparare samtidigt, har förbjudits därför att de gett upphov till orättvisa kostnader för spararna.

När regeringen fattade beslutet sattes ett rejält krokben för landets så kallade ppm-rådgivare. Deras affärsidé har varit att med kunders pin-koder sköta fondbyten i premiepensionssystemet åt dem som inte själva vill välja fonder. För detta har kunderna betalat en avgift på 500-700 kronor per år.

Den 1 december i år förbjuds alltså massfondbyten, vilket innebär att ppm-rådgivarna måste hitta andra vägar att ta betalt från kunderna.

En lösning som flertalet ppm-rådgivare ser ut att välja är att flytta kundernas kapital till sina egna fond-i-fonder, alltså fonder som investerar i andra fonder. Detta görs sedan valbara på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Några bolag har redan börjat flytta över kunder till sin fond-i-fond-förvaltning. Men den fasta avgiften på 600 kronor, som kunderna ursprungligen betalade för hjälp med fondbyten, har inte tagits bort. Istället har man behållit den och lagt den ovanpå den vanliga fondavgiften.

Läs mer här

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,
Mar 24

Avanza Zero vinner i längden

Inlagt i: Avanza Zero, fonder

Avanza Zero är en passivt förvaltad indexfond, som har som mål att följa utvecklingen i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Genom att investera i fonden följer du därmed den svenska börsen i både upp- och nedgång.

Avanza vinner i läbgden

Det unika med Avanza Zero är att den är helt befriad från alla avgifter. Om du exempelvis väljer att pensionsspara i en indexfond med en avgift på 1,5% kommer den lilla “futtiga” avgiften efter 33 år ha ätit upp närmare 40% av din vinst!!!  Väljer du istället Avanza Zero får du behålla alla slantarna själv och det är väl det som är själva grundtanken med allt sparande? Ett enkelt val om du frågar mig.

 

Jag har själv bundit en del pengar i fonden både i mitt PPM-sparande och i det privata, något jag inte ångrar idag. Avanza Zero har på de senaste tre åren ökat i värde med 41%. Inte illa!

De största innehaven består av:
1 Hennes & Mauritz AB
2 Nordea Bank AB
3 TeliaSonera AB
4 Ericsson Telephone Company
5 Volvo Corporation
6 Sandvik AB
7 Atlas Copco
8 Svenska Handelsbanken
9 Skandinaviska Enskilda Banken AB

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,