spara | Högre Inkomst Nu
Mar 13

Räntebevis – en ny sparform värd att prova

Inlagt i: avkastning, spara, sparande

När räntorna rasat har företagsobligationer givit bra avkastning de senaste åren. Nackdelen med företagsobligationer har varit den glesa handeln. Här kommer svaret; räntebevis, som ger 4-7 procent per år och handlas direkt på börsen.

Äntligen får de tröga bankräntorna en riktig motståndare. Företagen betalar nämligen bättre ränta, när de inte använder bankerna som mellanhand. Så kan du och jag själva låna direkt till Volvo eller Stora Enso. Så de kan sköta sina framgångsrika affärer. Eller vad sägs om Stena som varje år kan ge dig 7,4%. Närmaste 5 åren, om du vill.

Men är det verkligen lika tryggt som bankräntan? Eftersom det är exempelvis Stena som garanterar räntan så bygger sparformen endast på att Stena Line finns även närmaste åren. Och jag personligen tvekar inte det minsta. Men jag skulle inte lägga alla mina pengar i ett räntebevis, utan flera.

Därför talar vi här om stabila och högst trovärdiga bolag. För lika trofast ser jag på Ericsson, Volvo och även Carlsberg. Ingen av dem behöver göra succé på börsen närmaste åren, för att du med räntebevis ska få din ränta. Deras vinster påverkar inte räntan det minsta. Utan bara deras existens kan ändra räntan. Går bolaget i konkurs så blir värdet noll. Men bara då. Och det spöket behöver vi inte vifta med. Men det är viktigt att känna till, så att vi inte lägger alla våra pengar på ett räntebevis.

För den som väljer räntebevisen infinner sig endast en kostnad; courtage. Men den är inte mycket jämfört med avgifterna vi ser på olika fonder. Lägg till skillnaden på köp och sälj som kan vara 0,5-1%.

Räntebevis är en riktigt bra sparform, när du sparar åtminstone 8-9 månader. Då är den bättre än ett bra sparkonto.

Här kan du läsa mer om räntebevis:
https://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/rantebevis/oversikt.jsp

Kommentarer: 0 » Etiketter: ,
Jan 8

Så beskattas ditt investeringssparkonto

Nytt år med nya möjligheter att spara och tjäna pengar. Det omtalade investeringssparkontot är här och intresset verkar vara stort. Men hur går det till och vad är det egentligen som skiljer från andra sparformer? Jag ska kortfattat försöka reda ut begreppen.

Så fungerar investeringssparkonto (ISK)
 • Du betalar skatt på insättningar av likvider och överföringar av värdepapper till ditt investeringssparkonto.
 • Kontot beskattas enligt inkomstskattelagen. Det betyder att den skattepliktiga schablonintäkten på kontot får kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter du haft utanför ISK.
 • Du betalar schablonskatt oavsett om värdet på ditt investeringssparkonto ökar eller minskar.
 • Investeringssparkontot omfattas av både insättningsgarantin och investerarskyddet.
Detta skiljer investeringssparkonto, kapitalförsäkring och aktie-fondkonto

De två schablonbeskattade kontotyperna ISK och kapitalförsäkring liknar varandra på många sätt, men det ena är en bankprodukt och det andra är en försäkring. Om du har något av dessa konton slipper du deklarera dina affärer. Det gör du däremot inte om du har ett aktie- och fondkonto, som är kapitalvinstbeskattat. Där måste du skatta 30 % på den vinst du gör vid försäljning av värdepapper, liksom för utdelningar och inkomsträntor.

Om du har ISK äger du ditt innehav och får rösta vid bolagsstämmor. Samma sak gäller om du har ett aktie- och fondkonto, men inte om du har en kapitalförsäkring.

 

Så räknar du ut skatten på ditt investeringssparkonto

Vi utgår ifrån att du har 100 000 kr när året börjar och varje månad gör du desutom en insättning på 2000 kr.
För enkelhetens skull har jag inte räknat med någon avkastning på sparandet.

Ingående värden för varje kvartal:
Kvartal 1: 100 000 kr
Kvartal 2: 106 000 kr
Kvartal 3: 112 000 kr
Kvartal 4: 118 000 kr

Insättningar under året:
24 000 kr

Statslåneräntan per 30 november föregående år: 1,65 %.

Kapitalunderlag:
(100 000 + 106 000 + 112 000 + 118 000 + 24 000/4 = 109 000 kr.

Schablonintäkten:
109 000 * 1,65 % = 1799 kr

Schablonskatt
1799 * 30 % = 540 kr

Nov 7

Sparformerna som får dina pengar att växa

Vilken sparform är bäst för dina pengar?Vad är mest fördelaktigt – aktie- och fondkonto, kapitalförsäkring eller det nya investeringssparkontot?

Det finns oftast två sidor av ett mynt. Det gäller även de värdepapperskonton som banker och mäklare erbjuder dig som vill börja spara i fonder och aktier. De har alla sina för- och nackdelar, och därför är det viktigt att du själv tänker igenom hur du kommer att lägga upp ditt sparande.

De plattformar som finns att välja på idag är aktie- och fondkonto eller kapitalförsäkring. Till årsskiftet tillkommer regeringens nya investeringssparkonto, ISK.

 

Aktie-och fondkonto

I ett “vanligt” konto skattar du ingenting på värdeökningen av dina aktier och fonder förrän du säljer av dem. Men då får du däremot skatta 30 procent av vinsten.

Använd om: Du vill kunna kvitta vinster mot förluster i deklarationen och du vill ha rösträtt för dina aktier.

Använd inte om: Blotta tanken på krångliga deklarationspapper får dig att rysa och du har tänkt investera i aktier med hög utdelning.

 

Kapitalförsäkring

Här betalar du ingen vinstskatt utan istället en schablonskatt på kring 1 procent (procentsatsen varierar från år till år) av värdet på hela ditt kapital i kapitalförsäkringen.

Använd om: Om du vet med dig att du kommer att köpa och sälja fonder relativt ofta, du vill slippa deklarationskrångel och om du tror att sparandet kommer att växa mer än 3-4 procent per år.

Använd inte om: Du kommer att månadsspara. Efter årsskiftet kommer nämligen insättningar i kapitalförsäkringen att beskattas. Kapitalförsäkring är heller inget bra alternativ om du till övervägande del kommer att spara i produkter med låg risk. Då är risken att avkastningen blir för låg för att skatten ska bli fördelaktig. Spara inte heller i kapitalförsäkring om du vill kunna kvitta vinster mot förluster i deklarationen.

 

ISK

Investeringssparkontot är den sparform som regeringen kommer att lansera vid årsskiftet. ISK påminner starkt om kapitalförsäkring, men själva försäkringsmomentet har tagits bort. Insättningar på kontot kommer att beskattas. Du står som ägare till aktierna. Läs mer om det nya kontot här.

Använd om: Du vill slippa deklarationskrångel och skatta med en schablonskatt, men ändå vill kunna rösta för dina aktier.

Använd inte om: Du kommer att månadsspara, du vill spara i ränteprodukter och du vill kunna kvitta vinster mot förluster i deklarationen.

 

Ställ dig själv frågan vad för typ av sparande du tror att du kommer att ha framöver. Men ingen sparform utesluter dock den andra. Det går utmärkt att ha olika sparplattformar vid sidan av varandra.

Det är nämligen ingen dum idé att dela upp ditt sparande i flera delar, beroende på sparandets syfte. En buffert, där du har pengar du kanske ska använda snart och snabbt vill kunna få i din hand, har du på ett vanligt bankkonto. Månadssparandet har du (efter den 1 januari i år) med fördel på aktie-och fondkontot. För en hyfsat stor klumpsumma som du fritt vill kunna skifta placeringar för väljer du kapitalförsäkring eller ISK.

Källa: placera.nu

Kommentarer: 1 » Etiketter: , ,
Sep 19

Placera dina pengar på investeringssparkonto

Det har kommit ett nytt förslag om investeringssparkontot som regeringen vill införa vid årsskiftet. Det gamla förslaget från i våras mötte då massiv kritik och motståndarna varnade för fiasko.

Regeringen har tagit åt sig av kritiken och sänker nu skatten på sparandet. Tillgångarna på kontot som mäts vid fyra olika tillfällen på året ska beskattas genom att de multipliceras med statslåneräntan den 30:e november året innan beskattningsåret. På det sättet skapas en schablonintäkt som ska beskattas med sedvanliga 30 procent.

InvesteringssparkontoTidigare skulle statslåneräntan ökas på med en ett tillägg på 0,75 procent, men det är nu borttaget för att göra den nya sparformen attraktivare.

Och visst är det intressant att slippa skatt på reavinster och utdelningar. Det behövs inte många procents avkastning för att kunna räkna hem investeringssparkontot jämfört med ett normalt sparande.

Statslåneräntan är just nu knappt 3 procent, men ligger i snitt på 4 procent under perioden efter år 2000. För den som investerar i högutdelare innebär det alltså att en genomsnittlig direktavkastning på 4 procent skulle täcka den årliga skatten. Därutöver blir det ingen skatt på eventuella reavinster.

Men det finns naturligtvis hakar. Reaförluster är inte kvittningsbara mot vinster, vilket gör att kontot framför allt bör tilltala långsiktiga sparare. Tiden verkar som bekant för sparande i aktier – det finns en stor risk att kortsiktiga affärer genererar stora förluster.

En annan nackdel är att förslaget inte rymmer någon stimulans att sparare kan lyfta in gammalt sparande utan att behöva skatta av gamla vinster. Jag förstår att detta inte föll finansdepartementet i smaken eftersom det finns så stora latenta skattevinster att hämta hem. Men det är synd att man inte funderat över något extra köttben som skulle kunna få ännu flera intresserade av investeringssparkontot.

I samband med införandet av ett investeringssparkonto försämras också villkoren för kapitalförsäkringar där skatten höjs från 27 till 30 procent. Beräkningen av det så kallade kapitalunderlaget förändras också, så att det inte längre går att slippa skatt genom transaktioner kring årsskiftet.

Liksom i en kapitalförsäkring behöver inte de pengar som ändå kommer sparas på investeringssparkontot deklareras. Det innebär en betydande lättnad för alla som varje år sliter med K4-blanketten där inlösenrätter, nyemissioner med mera kan skapa stor förvirring efter en försäljning.

Det innebär förstås att dagens inlåsningseffekter inte upprepas inom investeringssparkontot. Du blir fri att byta aktier och fonder utan tanke på skatteffekter, vilket kommer öka konkurrensen om spararnas pengar.

Detta kommer gynna de framgångsrika företagen och fondförvaltarna – och missgynna lågpresterarna. Men det kommer också att gynna mäklare och banker som sannolikt kommer få uppleva en ökad handel med aktier.

I det stora hela är jag positiv till investeringssparkontot. Jag kommer definitivt att öppna ett konto vid årsskiftet och satsa på långa innehav med hög direktavkastning som betalar skatten. Förhoppningsvis blir det också kursuppgångar på längre sikt – som i så fall blir skattefria. Det är inte så dumt.

Källa: Privata Affärer

P.S. Vill ni fördjupa er i detta ämne kan ni gå in och läsa vad Lundaluppen har att säga.

Sep 9

Ränta på ränta-effekten gör dig rik

Inlagt i: räntor, spara, sparkonto

Ränta på räntaAtt låta dina pengar växa genom att låta räntan göra jobbet är nog ett av de bekvämaste sätten att bli rik.

Nedanstående räkneexempel beskriver detta på ett målande sätt.

Vi utgår från att två bröder, tvillingar, skulle börja jobba när dom var 19 år. Den första brodern investerar 1000 kr av lönen varje månad medan den andra inte investerar något.

Den förste brodern gör detta tills han är 26 år, dvs under 7 års tid, då tröttnar han och sparar inte ett öre efter det. I stället så har den andra brodern fått upp intresset för detta och börjar investera 1000 kr i månaden, det gör han tills han är 65 år gammal och går i pension, dvs under 39 års tid.

Vid det här laget har den förste broderns pengar (han som investerade mellan han var 19 tills han var 26) vuxit till 8.2 miljoner kronor medan den andra brodern, han som investerade från 26 års ålder till han var 65 års investering vuxit till 7.3 miljoner!!!

I exemplet ovan så räknar jag på en avkastning på 11,2%, vilket är snittet för hur mycket den svenska börsen stigit med per år de senaste 50 åren.

Här kan vi se hur otroligt viktigt det är att du börjar med detta i dag! Vänta inte en minut till! Att en person som investerat 1 000 kr i månaden under 7 års tid och därefter inte investerar ett öre till nästan får en miljon mer i slutet än någon som investerat 1 000 kr i månaden under 39 års tid säger väl allt om hur viktigt det är att börja redan i dag!

Här kan du räkna ut hur lång tid det skulle ta dig att spara ihop till en viss summa.

Sedan fungerar det ju tyvärr på liknande sätt åt andra hållet också – om du bara lånar mer och mer….

Kommentarer: 3 » Etiketter: , ,
Sep 1

Vi sparar för lite pengar varje månad

 
60 procent av svenskarna tycker att de är bättre än andra på att spara till framtida behov, enligt en undersökning från Silentium. Men många överskattar sin förmåga att spara.
 

Enligt Ylva Yngveson – privatekonom på Swedbank - är det allvarligt att så många överskattar sin egen förmåga att lägga undan pengar. Man tror att det kan räcka med några hundralappar. Men det handlar inte om det, det handlar om tusenlappar i månaden som man normalt behöver spara.

Hennes rekommendation är att varje hushåll har en buffert som motsvarar två månadslöner. Men äger man hus eller lägenhet och bil så krävs det kanske dubbelt så mycket och då kan man behöva spara så mycket som 3.000 kronor i månaden.

 spara pengar, buffert, månadssparande

Vad tycker då svensken att det är lättast att motivera sig själv att spara till?

 • Buffert 36 procent
 • Semesterresa 31 procent
 • Pensionen 9 procent
 • Kontantinsats till bostad 6 procent
 • Teknikprylar 6 procent
 • Vet ej 6 procent
 • Körkort eller bil 3 procent
 • Möbler till hemmet 2 procent
 • Kläder eller smycken 1 procent
Kommentarer: 4 » Etiketter: , ,
Jul 21

Hur stor buffert behöver man egentligen?

Inlagt i: spara

Det är inte bara Grekland och USA som kan drabbas av ekonomisk kris – det kan, som vi alla vet, drabba även privatpersoner.

99 procent av svenskarna tycker att en ekonomisk buffert är nödvändig. Hälften tycker att två-tre månadslöner, netto efter skatt, är lagom. De andra vill ha både mindre och mer. Och det är i stort sett samma fördelning mellan ungdomar, 16-25 år, som bland äldre. Men det är bara var fjärde som verkligen har en så stor summa. Ungefär en av åtta har ingen buffert alls och knappt fyra av tio har en månadslön eller mindre.

Det är också många som har en rejäl buffert, ungefär en av åtta har nio nettomånadslöner eller mer.

En buffert ska täcka de nödvändiga kostnaderna och räcka under den tid som det tar för dig att ställa om din ekonomi till den lägre inkomsten.

Det enklaste sättet att se vad du behöver göra om inkomsten blir mindre är att göra en ”brandövning”. Pröva hur du och din familj klarar utgifterna om en, eller den enda, inkomsten blir exempelvis 75 procent av vad den är i dag. Vad går att dra ner på direkt? Vad kan förändras på längre sikt? Till exempel sälja bilen eller byta bostad.

Det kan vara svårt att på kort tid skaffa sig en buffert om det är tomt på kontot. Men hellre ett par hundralappar i taget än inget sparande alls.

Som vanligt skulle mitt personliga råd bli att spara i aktier eller fonder – helst då en fond med låga avgifter. Eller varför inte en utan några avgifter över huvudtaget? Avanza Zero tar – som namnet säger – inga avgifter alls och sparar in mycker pengar åt dig på sikt!

Kommentarer: 2 » Etiketter: , ,
Jul 11

Hur får man egentligen en vettig pension?

Inlagt i: pension, spara

Mindre än en femtedel av svenskarna har räknat och känner sig säkra på att deras framtida pension kommer att räcka.

28 procent svarade att de inte visste om pensionen kommer att räcka, eftersom det är svårt att avgöra.

27 procent av de svarande tror inte att pensionen kommer att räcka, men har heller inte räknat efter. Endast 8 procent svarade att de räknat efter och anser att pensionen kommer att räcka.

Så var ska du då spara dina pengar och hur gör man för att försäkra sig om en vettig pension när den dagen kommer? Det beror på. Tror du på sämre tider? Då kan du välja långa räntefonder. De ger högre avkastning än korta räntefonder och har gått bättre sedan 2010. Carnegie Corporate Bond kan också vara ett alternativ värt att kika på.

Om du tror på bättre tider och är beredd att chansa för att tjäna pengar ska du kanske investera i aktier eller fonder på tillväxtmarknader. Ett alternativ som kan kännas aningen tryggare är svenska indexfonder. Som vanligt tycker jag dock att det är bättre att investera direkt i aktier för att slippa alla fondavgifter som formligen äter upp ditt sparkapital. Undantaget stavas Avanza Zero och är som namnet antyder en fond helt befriad från avgifter.

Valet är ditt!

Kommentarer: 0 » Etiketter: , , ,
Jul 8

Nu flyttar jag rubbet till Avanza!

Inlagt i: avanza, spara
Nu har jag börjat tröttna på alla avgifter som urholkar mitt pensionssparande!

Funderar därför allvarligt på att avbryta den tjänstepensionsförsäkring jag har haft i 17 års tid hos Handelsbanken, där mitt företag betalat in premien varje månad. Tänkte istället flytta över den till Avanza (om det nu går och inte för med sig alltför stora kostnader).

Tycker framförallt att Handelsbankens fondutbud är väldigt begränsat. Hos Avanza finns ett betydligt bredare urval. Dessutom för det med sig andra vinster i form av bättre överblick, eftersom jag redan har mitt privata sparande i aktier och fonder hos Avanza.

Månadspremien kan ju företaget istället betala in på Avanzakontot och sedan kan jag placera pensionspengarna direkt i aktier varje månad, utan att en massa fondförvaltare ska ha sin bit av min kaka. Med ett courtage på endast 9 kronor har jag en känsla av att det kommer att spara in många sköna slantar åt mig i slutändan.

Kapitalförsäkring har ju tidigare varit ett vettigt alternativ, men med de nya skatteregler som är på tapeten är jag inte så säker på vad jag egentligen tjänar på det. Ska nog ta och rådfråga expertis innan jag tar beslut i den frågan.

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,
Mar 16

Börja spara i fonder nu

Inlagt i: avanza, fonder, spara
Börja fondspara
Att spara i fonder är enklare och medför
oftast en mindre risk än att
placera
pengarna direkt i aktier.

En fond är ett paket bestående av olika aktier och därför är det enklare att börja spara i en fond än att köpa enstaka aktier ifall man inte är så insatt och intresserad av ekonomi och att få en vettig inkomst även senare i livet. En fond innehåller oftast aktier och värdepapper som är värda flera miljoner kronor.

När man börjar fondspara så köper man alltså bara en liten del av hela fondens värde. Att investera i aktier, fonder eller värdepapper innebär alltid en risk. Värdet kan både öka och minska. Fonder anses dock ha en mindre risk än till exempel aktier. Eftersom fonder innehåller många aktier och/eller räntebärande papper så minskar risken, eftersom fonden sprider riskerna. Även om en enstaka aktie går dåligt så behöver ju inte hela fonden gå dåligt, eftersom fonden kanske innehåller andra aktier som istället har gått bra.

Den som har hand om fonden, alltså förvaltar fonden, kallas för fondförvaltare. Det är oftast en bank eller en fondmäklare. Fondförvaltaren tar alltid ut en viss avgift för sitt jobb att förvalta fonden och det brukar oftast handla om några procent av det sparade kapitalet som tas ut i avgift per år. När du ska välja fondförvaltare så är det viktigt att kontrollera hur stora avgifter som tas ut, för om avgifterna är alltför stora så kanske den vinst du gjort genom fondens positiva utveckling äts upp av de höga avgifterna.

Det finns olika typer av fonder där du kan satsa pengar. Några av de vanligaste typerna av fonder är aktiefonder, räntefonder och indexfonder.

Personligen har jag valt att samla mitt sparande hos Avanza Bank.

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,