räntefonder | Högre Inkomst Nu
Dec 1

Jag ligger kvar i räntefonder

Börsen har fått glädjefnatt, men jag väljer ändå att behålla mitt sparande i räntefonder.

Tror trots allt att det snart nog kommer att bära iväg rejält nerför och då känns räntefonderna som ett tråkigt – men tryggt – alternativ.

Mitt pensionssparande har jag fördelat på SHB Företagsobligationsfond (30%), Simplicity Likviditet (40%) och SHB Realräntefond (30%).

Mitt privata, lite kortsiktigare sparande ser det ut så här:
AMF Räntefond Kort (80%)
Spiltan Räntefond Sverige (20%)

Har desutom kryddat mitt privata sparande med några aktier:
PA Resources, som hamnat på en nivå där det känns som rätt läge att gå in.
Dessutom Betsson med hög direktavkastning och dessutom brukar spelbolag vara relativt okänsliga för konjunkturens svängningar.

Kommentarer: 2 » Etiketter: , , ,
Nov 18

3 lågriskfonder som tryggar din nattsömn

3 bra lågriskfonderI dessa tider, när börserna hoppar upp och ner och många tror att vi står på randen till ekonomisk kollaps, söker allt fler sparare trygga alternativ. Vissa kan dock inte ha kontanter på kontot, utan måste välja fonder, till exempel i PPM. Här presenteras 3 riktigt bra lågriskfonder.

 

När det är oroligt på världens finansmarknader minskar investerarna sin risk genom att lägga en större del av kapitalet i kassan, ett bankkonto, där risken kan anses vara som lägst.

Men för miljontals svenskar som har sitt pensionssparande i fondförsäkringar, till exempel PPM, avtalspensioner eller privata pensionsförsäkringar hos storbankerna, står kontot inte till buds. De måste välja fonder.

Ofta är fondutbudet brett och det är lätt att hamna fel. Flest fondalternativ finns bland högriskfonder som aktiefonder. Men även bland räntefonder kan det vara svårt att hitta rätt. Många väljer räntefonder efter den historiska avkastningen, och då blir det lätt någon lång räntefond eller obligationsfond som fångar spararens intresse.

Men det kan visa sig vara förödande för den framtida avkastningen, och inte alls en så säker placering som spararen kanske hade tänkt sig. Långräntorna har i år fallit kraftigt, den svenska 5-årsräntan har fallit från drygt 2,8 procent till 1,25 procent i år, och 10-årsräntan från 3,2 till 1,6 procent.

När räntan faller ökar värdet på långa räntefonder. Det förklarar varför det finns långa svenska räntefonder som har stigit med mer än 10 procent i år, och att många sparare väljer långa räntefonder i tron att de kan fortsätta ge samma goda avkastning.

Men det är högst osannolikt. Långräntorna ligger på historiskt låga nivåer, och om inget händer med räntan framöver kommer en 5-årig obligation att avkasta cirka 1,25 procent och en 10-årig obligation 1,6 procent det närmaste året. Det är långt ifrån de 10 procent som de långa räntefonderna har avkastat i år.

Om däremot långräntorna stiger framöver kommer värde på långa räntefonder att falla på motsvarande sätt som värdet stiger när räntorna faller. Mellan tummen och pekfingret innebär en räntehöjning på 1 procentenhet för den 5-åriga räntan ett värdefall på 5 procent för en 5-årig obligation.

Samtidigt finns det inte mycket utrymme för ytterligare räntenedgångar, så det är större sannolikhet att de långa räntorna stiger eller står still.

Idag ligger de korta marknadsräntorna på nästan samma nivåer som de långa. Både 6- och 3-månadersräntan ligger på cirka 1,3 procent. Det innebär att korta räntefonder sannolikt är en betydligt bättre lågriskinvestering idag än långa räntefonder. Korta räntefonder påverkas inte lika negativt av stigande marknadsräntor heller. Mellan tummen och pekfingret faller värdet på en 6-månaders växel med 0,5 procent om 6-månadersräntan stiger 1 procentenhet.

Därför bör trygghetssökande fondsparare välja korta räntefonder för att ha ett säkert sparande. Men även bland korta räntefonder finns det skillnader i risk. Risken mätt som standardavvikelse visar hur mycket värdet på fonden fluktuerar kring sitt medelvärde, ju högre risk, desto större risk att fonden ligger på minus när du vill sälja.

För gruppen korta räntefonder har risken varierat mellan 0,09 och 2,3 procent det senaste året, och i genomsnitt ligger den på drygt 0,5 procent. För de riktigt nervsvaga fondspararna förordar placera.nu de fonder som svänger minst, samtidig som förvaltningsarvodet är lågt.

Spiltan Räntefond Sverige tillhör de billigaste och kostar bara 0,1 procent per år i avgift. Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna både av staten och av företag. Att låna ut till företag ger högre avkastning än till staten men samtidigt risken lite högre.

Men fonden har lyckats väldigt väl och risken ligger på 0,12 procent det senaste året, samtidigt som de har lyckats att skapa en avkastning på drygt 2,5 procent.

Avgiftsmässigt ligger Öhman Penningsmarknadsfond på samma nivå, 0,1 procent per år. Fonden är en indexfond som följer utvecklingen i indexet, OMRX Treasury Bill TR SEK, och investerar i värdepapper utgivna främst av svenska staten, banker och bostadsinstitut med hög kreditvärdighet.

Den stora andelen räntebärande värdepapper utgivna av staten har renderat i låg avkastning det senaste året, endast 1,4 procent. Samtidigt som risken har varit relativt hög, 0,2 procent. Men den underliggande risken bedömer placera.nu som lägre än för fonder som investerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag.

Lägst risk av alla kan Catella Likviditetsfond uppvisa, endast 0,09 procent i standardavvikelse. Men avkastningen är också lägre, drygt 1,3 procent det senaste året. Förvaltningsarvodet ligger på höga 0,5 procent per år, vilket kan skrämma iväg en del sparare.

Då är AMF Räntefond Kort mer attraktiv. Risken har varit låg, 0,19 procent och avkastningen nästan 2,5 procent det senaste året. Avgiften är låg och ligger på 0,15 procent.

Källa: placera.nu

Okt 9

10 bästa aktie- och räntefonderna hos PPM

Inlagt i: fonder, räntefonder

 

När hela världens börser hoppar upp och ner från en dag till nästa är det många som flyr de traditionella aktiefonderna och istället placerar sina pengar i räntefonder med lägre risk. Jag har själv gjort likadant och när jag senast loggade in på PPM, roade jag mig med att kolla upp vilka aktiefonder respektive räntefonder som utvecklats bäst de senaste 3 månaderna. Det man generellt kan säga är att räntefonderna haft en något bättre utveckling.

AKTIEFONDER

ValueInvest LUX Japan
Målsättningen för ValueInvest LUX Japan, är långsiktigt hög stabil avkastning till låg risk. Fonden investerar bara japanskt i kvalitetsbolag med hög stabil intjäningsförmåga och låg skuldsättning.
Utveckling: + 13,9%

Amundi Funds Absolute Volatility World
Fonden placerar i den volatilitet som finns på de globala aktiemarknaderna genom att köpa optioner och hedga bort all aktie samt ränterisk. Allt detta görs med rigorös riskkontroll.
Utveckling: + 12,8%
Aberdeen Global – Japanese Smaller Companies Fund
Eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt primärt genom investeringar i aktier och aktirelaterade värdepapper i företag som är registrerade i Japan, eller i bolag där en betydande andel av intäkterna eller vinsten kommer från verksamhet i Japan eller som har en betydande andel tillgångar där.
Utveckling: + 9%
SEB Asset Selection Lux Ack
Placerar globalt i alla större tillgångsklasser som aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. Förvaltningsteamet tar både långa och korta positioner.
Utveckling: +8,4%
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund
Systematisk fundamental analys av totalt inemot 21000 bolag med hjälp av nära 200 balans- och resultaträkningsposter för att bedöma skäligt värde. Placera hela fondkapitalet. Bygga portföljer med undervärderade bolagsvärden och likartade bransch-, land- och andra risker som jämförelsenormen har.
Utveckling: + 7%
RÄNTEFONDER

BL – Bond Dollar
Investerar endast i amerikanska statsobligationer.
Utveckling: + 15,6%

Pictet World Government Bonds
Investeringsprocessen omfattar en analys av det globala ränteläget, en bedömning av olika valutor samt en kreditriskvärdering av olika industrigrenar och individuella emittenter. Risken kontrolleras i varje stadium av investerings processen.
Utveckling: + 13,4%
PineBridge Global Bond Fund
Fonden eftersträvar en hög avkastning genom en kombination av direktavkastning och värdetillvaxt genom att placera i skuldinstrument fördelade på globala marknader. Inte mindre än 2/3 av totala tillgångar kommer att placeras i obligationer.
Utveckling: + 11,8%
Baring International Bond Fund
Målet är att identifiera potentiella värdestegringar på obligations- och valuta-
marknader. Hitta marknader som erbjuder god avkastning och där vi samtidigt kan förvänta oss att inflationen kommer att vara mer godartad än vad den allmänna opinionen förutspår.
Utveckling: + 8,8%
F&C Portfolio Fund – Emerging Markets Bond
Fonden eftersträvar avkastning genom att investera i obligationer emitterade av stater i tillväxtmarknader.
Utveckling: + 8,3%
Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,
Aug 2

Sitt säkert i båten medan du tjänar pengar

Inlagt i: räntefonder

I slutet av förra veckan sålde jag av mina aktier och warranter och placerade allt i räntor och företagsobligationer. Känns som en vettig lösning med tanke på den hysteriskt nervösa omvärlden, inte minst USA. Enligt många bedömare befinner vi oss i början av en dubbeldipp och här hemma sjönk börsen ordentligt igen till nytt årslägsta.

Passade samtidigt på att placera om mitt innehav hos Pensionsmyndigheten. Både där och i mitt privata sparande hos Avanza har jag placerat allt i två fonder – Carnegie Corporation Bond och AMF Räntefond Lång. Risken är låg respektive medel och avkastningen god. Känns som ett relativt säkert sätt att spara eller tjäna pengar och ett beslut som kan komma att vara guld värt. Kommer att ligga kvar åtminstone fram till i höst, sen får vi se.

Kommentarer: 0 » Etiketter: ,