ekonomi | Högre Inkomst Nu
Sep 7

Vad är binära optioner?

Inlagt i: ekonomi, tjäna pengar

optionDenna blogg handlar om att tjäna och placera pengar. Då är det nästan ett måste att man går igenom binära optioner. Det är kanske inte alla som vet vad det är för något och därför så tänkte jag förklara det lite närmare.

Binära optioner fungerar som så att du satsar pengar på om en tillgång ska gå upp eller ner i pris under en viss tid. Om du har rätt så vinner du pengar (ofta runt 80 %) och om du har fel så förlorar du. Det är ganska enkelt förklarat hur binära optioner fungerar.

Olika mäklare

Det första och viktigaste steget man tar när man ska börja med binära optioner är att välja mäklare. Det är en bransch som fortfarande är ganska ny och därför så finns det en hel del oseriösa aktörer. Privata Affärer skrev en hel artikel om oseriösa aktörer på nätet som sysslar med binära optioner. Man ska inte låta det avskräcka en men man ska vara försiktig när man väljer mäklare. Det bästa är att läsa recensioner och se vad andra tycker om de olika mäklarna. Här kan man hitta en lista på seriösa binära optioner mäklare. Man ska vara försiktig med nya mäklare som inte har så lång historik. Det är då bättre att välja äldre mäklare som varit med ett tag.

Underliggande tillgång

Nästa viktiga sak är vilka underliggande tillgångar mäklaren har som man är kund hos. Här nedan så kan du se de vanligaste tillgångarna.

 • Aktier
 • Index
 • Råvaror
 • Räntor
 • Valutor

Det är som sagt bara de vanligaste tillgångarna och en del mäklare har betydligt fler tillgångar. När du väl har valt en tillgång så är det dags att välja om du tror att den ska gå upp eller ner i pris.

Tidsperiod

En annan viktig aspekt när du handlar med binära optioner är tidsperioden. Man kan ha en så kort period som 30 sekunder och sedan upp till ett helt år. Du väljer själv och det är ganska kul eftersom man kan läsa på och hitta system för att tjäna pengar på en viss tidsperiod och helt enkelt bli expert på det. Var försiktig att inte ta för kort tidsperiod eftersom då slumpen spelar in väldigt mycket.

Skatt på binära optioner

Binära optioner fungerar ganska mycket som aktier och därför så får man även räkna med skatt på vinsten. Det är 30 % kapitalskatt i Sverige än så länge men det kan vara lite invecklat att räkna ut exakt vad som är vinsten. Därför har Skatteverket dedikerat en hel sida för just binära optioner där du kan läsa på mer ingående om vad som gäller.

Slutord

Är binära optioner då något för dig? Det är helt upp till var och en att avgöra men om man är osäker så kan det vara smart att börja med ett demokonto. De flesta mäklarna erbjuder ett demokonto där du kan handla med låtsaspengar och lära dig hur allt fungerar. Därefter kan du avgöra om du vill prova på riktigt eller hellre håller dig till andra finansiella produkter.

Kommentarer: 0 »
Jun 5

Styr upp föreningens administration

Inlagt i: ekonomi, lön

FöreningshusetSom ansvarig för din förenings ekonomi och administration ska du behärska en rad områden:

* Medlemshantering
* Medlemskommunikation
* Betaltjänster
* Eventbokning
* Avtalskansli
* Avropskansli
* Bokföring
* Utbetalningar
* Löner
och mycket annat

I många av våra föreningar sköts dessa uppgifter på ideell basis, av personer utan utbildning inom dessa områden. Inget fel i det – vi ska vara tacksamma att dessa eldsjälar fortfarande finns, men ibland kan det behövas stöd och hjälp med vissa frågor.

Svaret på dina böner kan vara Föreningshuset.
Dom hjälper dig med allt detta och lite till.
Eller som de själva säger:
“Du behöver inte älska föreningsadministration – vi gör det åt dig. Med över 300 kunder – små såväl som stora föreningar – har vi sedan 1972 levererat föreningsadministration i form av medlemsadministration, kanslitjänster och redovisning. Det spelar ingen roll vilken typ av förening det handlar om – vi tar hand om alla.”

Kommentarer: 0 »
Jun 1

Ta hjälp – öka din lönsamhet

omega ekonomi
Kan själv!

Jo tack, jag vet. Jag har också diskuterat på samma sätt tills en dag då jag kom till insikt. Som företagare (framför allt i liten skala) har man inte utrymme för några onödiga utgifter och därför måste man naturligtvis sköta exempelvis bokföringen själv. Även om man känner att man inte riktigt behärskar det. Men i vissa fall bedrar faktiskt snålheten visheten och det kan bli ett dyrköpt misstag.

Så varför inte svälja stoltheten och ta hjälp med det du inte kan? Lägg istället dom timmarna på själva kärnverksamheten och det du ska göra i företaget – tjäna pengar!

Det finns mängder av företag därute som inget hellre vill än att hjälpa dig med det krångliga:

 • Löpande verifikat
 • Kundreskontra – kundfakturor
 • Leverantörsreskontra – leverantörsfakturor
 • Lönehantering
 • Anläggningsregister – hantera inventarier och göra avskrivningar
 • Moms och skattedeklarationer
 • Betalningar
 • Avstämningar
 • Månadsbokslut – resultat- och balansräkning varje månad.

Låter det behagligt?
Det är behagligt.

Jan 9

Lite fakta om den svenska statsskulden

Inlagt i: ekonomi, skulder

Statens betalningar i december resulterade i ett lägre underskott än beräknat och för helåret 2012 blev underskottet 24,9 miljarder kronor. Sverige lånar cirka 15 procent av statsskulden i utländsk valuta. Utslaget per invånare i Sverige är statsskulden 122 000 kronor.

För dig som vill fördjupa dig i ämnet följer här lite intressanta fakta om statsskulden:

 • Den svenska statsskulden är 1 153 miljarder kronor (2012-12-28).
 • Statsskulden motsvarar cirka 32 procent av bruttonationalprodukten (2012-12-28). Den har minskat från nästan 80 procent 1995.
 • Vi har lånat cirka 15 procent av statsskulden i utländsk valuta.
 • Räntebetalningarna för statsskulden var 27 miljarder kronor 2012.
 • Underskottet i statsbudgeten blev 25 miljarder kronor 2012.
 • Utslaget per invånare i Sverige är statsskulden cirka 122 000 kronor.
 • Vi har lånat drygt 5 procent av statsskulden från privatpersoner, främst med premieobligationer.

Vad är statsskuld?
Statsskulden är de samlade underskotten och överskotten i statens budget över tiden. Riksgälden lånar pengar åt staten när det är underskott i statens budget och amorterar på statsskulden när det är överskott. Vi förnyar också lån som förfaller.

Vilka lånar ut pengar till staten?
Vi lånar genom att sälja skuldsedlar, främst obligationer. Många tror att vi tar lån i bank eller från andra stater, men så är det alltså inte. Långivarna är de som köper obligationerna. Det kan till exempel vara pensionsfonder, försäkringsbolag, banker, centralbanker och privatpersoner, både svenska och utländska.

Hur sköts statsskulden?
Regeringen bestämmer övergripande riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Målet är att förvalta statsskulden till så låga räntekostnader som möjligt och samtidigt ta hänsyn till riskerna i skulden.
Från och med 2008 utvärderar Riksdagen vartannat år regeringens riktlinjer och hur Riksgälden har skött statsskuldsförvaltningen.

Källa: Riksgälden

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,
Nov 20

Nya regler som påverkar din ekonomi 2012

Inlagt i: ekonomi, pengar

Under 2012 sker en hel del regelförändringar som påverkar din ekonomi.
Ser du bara till att vara förberedd kan det finnas pengar att tjäna.

Husavdraget (RUT och ROT): Den maximala skattereduktionen för husarbeten är oförändrat 50 000 kronor/ person och år. Men det går inte att få skattereduktion på ett större belopp än det finns skatt att reducera.

Fastighetsavgiften: Maximal fastighetsavgift höjs från 6 512 till 6 825 kronor. Minsta belopp för fastighetsavgift som gäller för pensionärer höjs från 2 922 kronor till 3 004 kronor.

Småhustaxering 2012: Nya taxeringsvärden för åren 2012-2014 fastställs och besked skickas ut i början av juli. För dem som betalar mindre än högsta fastighetsavgiften innebär en höjning av värdet högre skatt. Skattesatsen är då 0,75 procent på taxeringsvärdet och maximal avgift nås vid ett taxeringsvärde på 910 000 kronor.

Kvarskatt: Betala in kvarskatt som är större än 20 000 kronor för inkomståret 2011 senast den 13 februari. Från och med den 14 februari räknas ränta.

Uthyrning av privatbostad: Det skattefria beloppet vid uthyrning av privatbostad höjs från 18 000 till 21 000 kronor.

Sjuk: Högsta nivån för sjukpenning/dag höjs från 682 till 702 kronor, lägsta från 22 till 23 kronor. Högsta sjukpenninggrundande inkomst höjs från 321 000 till 330 000 kronor per år.

Tobaksskatt: Skatten höjs med 13 öre. Ett paket cigaretter för 48 kronor blir 3 kronor dyrare. Röker man ett paket per dag betyder det 1 130 kronor mer per år inkl moms. Priset för en dosa snus, 45 gram, ökar från 47 till 49 kronor.

Bolåneräntorna: Enligt Riksbankens senaste prognos väntas dagens reporänta höjas till 2,5 procent i slutet av 2012. Du som har stora bolån påverkas naturligtvis i allra högsta grad av detta. Det kan finnas anledning att ordna med jämkning om räntorna stiger under året.

Nov 3

Så påverkas du av Greklands pajaskonster

Inlagt i: ekonomi

 

Så påverkas

 

… bolånen?

När oron ökar minskar förtroendet mellan banker, som bland annat lånar upp pengar till bolån av varandra. Just nu är rädslan stor för att europeiska banker ska gå i konkurs.

Samtidigt ställs högre krav på bankerna inom EU att ha större andel eget kapital för att klara sig i en accelererande bankkris, vilket kostar pengar. En stor del av de ökade kostnaderna kommer att hamna på dem som har bolån i form av högre bolåneräntor.

 

… dina sparpengar?

Fortsatt finansiell oro med fortsatt fallande börser minskar värdet på pengar placerade i aktiefonder.

Förändringar av marknadsräntorna brukar sällan ge någon större effekt på spararnas bankkonton, eftersom bankerna tjänar på margi­nalen mellan in- och utlåning.

 

… samhällsekonomin?

I takt med den ökande oron i Europa kommer troligtvis konsumtionen att fortsätta falla och tillväxten att bromsa in ytterligare. Riksbanken och andra centralbanker kan sänka styrräntorna för att stimulera ekonomin, men 2012 kommer ändå att bli ett betydligt svagare år än 2011.

 

… företagen?

Om eurokrisen sprider sig till and­ra skuldtyngda länder som Italien, Spanien och Portugal blir nedgången i euroområdets ekonomi ännu större. Minskad efterfrågan från bland annat den viktiga tyska marknaden skulle slå hårt mot svensk exportindustri.

Många europeiska banker har stor utlåning till krisländerna och kommer att tvingas bli mera re­striktiva i sin utlåning till företagen.

 

…  jobben?

Förändringar i marknadsräntorna kan göra det dyrare att låna pengar för företagen och de avvaktar med att investera och anställa fler.

I spåren av beskeden om den grekiska folkomröstningen försvagades den svenska kronan tillsammans med euron mot bland annat dollarn. Det sänker priserna på svenska exportvaror och gör dem mera konkurrenskraftiga.

Vår exportindustri får då en ökad efterfrågan från till exempel Asien och kan därmed anställa fler.

Källa: dn.se

Kommentarer: 0 » Etiketter: , , ,
Okt 28

Greklandspaketet är bara konstgjord andning

Inlagt i: ekonomi

EU:s ledande politiker har återigen blåst in lite luft i lungorna på Greklands sjunkande ekonomi.

Börserna världen över tar hysteriska glädjeskutt, så passa på att kamma hem vinster medan tid finns. Mycket snart kommer verkligheten ikapp och börserna kommer att sjunka som stenar.

Trust me!

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,
Sep 18

Gratis program hjälper dig hålla budgeten

Smartbudget - gratis budgetverktygSmartbudget.se är en gratistjänst på nätet som hjälper dig att få ordentlig kontroll över dina inkomster och utgifter och därmed också att spara pengar.

Budget. Börja med att lägga till dina inkomster följt av dina utgifter och ditt sparande. Smartbudget sköter uträkningen och visar resultatet på ett överskådligt sätt.

Kassabok. Här skriver du in alla dina inkomster, utgifter och ditt sparande under rätt kategori så att du kan enkelt kan se om du håller dig inom din budget. Med bankimporten kan du sedan  importera alla dina transaktioner direkt från din bank så att du slipper allt manuellt arbete.

Bankimport. Importera transaktioner till din kassabok med bankimporten så slipper du skriva in alla dina poster i kassaboken för hand. Välj bara vilken bank du vill importera dina transaktioner från.

Budgetanalys. Jämför dina kostnader per månad med ett uträknat genomsnitt för alla användare av programmet. Klicka på de olika kategorierna för att få detaljerade jämförelser.

Avtal. Samla alla dina avtal med Smartbudget för att få en överblick och mer kontroll över kostnader, när avtal löper ut, branschspecifika uppgifter om dina avtal och mycket mer.

Spara pengar. Förutom att ge dig kontrollen över din ekonomi så hjälper Smartbudget dig också att spara pengar via bättre avtal och unika erbjudanden. Det kan gälla allt från elavtal och försäkringar till att hitta rätt mobil med tillhörande abonnemang.

Spartips. Här hittar du mängder av spartips som Smartbudget samlat ihop åt dig.

Lån och skulder. Håll koll på alla dina lån på ett och samma ställe.
Börja med att lägga till ett lån och välj bland t.ex. bolån, privatlån och billån. När detta är gjort kan du lägga till flera delar till ditt nyss skapade lån, med olika lånebelopp, räntor och amorteringsbelopp. Nu kan du klicka på “Räkna på ditt lån” för att få chansen att se hur din totala kostnad kan ändras ifall t.ex. ränta och amortering ändras. I slutändan kan du spara höga belopp på att amortera mer!

Sparmål. Vill du spara ihop till något speciellt? En TV, en ny mobil eller kanske till utomlandsresan nästa sommar? Smartbudget hjälper dig på vägen till ditt sparmål och håller koll på hur mycket du borde spara per månad.

 

Sammantaget ett mycket bra program som hjälper dig att få björnkoll på ekonomin och spara pengar.  Dessutom är det gratis!

Kommentarer: 2 » Etiketter: , , , , ,
Sep 12

Ekonomi är viktigaste frågan för svenskarna

Inlagt i: ekonomi, politik

 

I septembers Väljaropinion som YouGov gör i samarbete med Metro dominerar ekonomin. Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet varit den viktigaste frågan, och ekonomi har hamnat på tredje eller fjärde plats. Men när svenskarna ser börserna falla och pensionskapitalet urholkas blir ekonomi en allt viktigare fråga.

För första gången har Socialdemokraterna kommit över sitt valresultat 2010 i Väljaropinionen så här nästan precis ett år efter valet. Trots det är dock Moderaterna fortfarande större – och regeringsalliansen är större än den rödgröna oppositionen även om Kristdemokraterna fortfarande ligger under fyraprocentsspärren. Att M är större än S är inte konstigt då skakiga tider ger sittande regering starkare stöd – och M har under lång tid haft högst förtroende i ekonomiska frågor och när det politikområdet rankas högst så är det naturligt att det största regeringspartiet stärks.

 

Siffror i korthet:

 • Moderaterna   32,7% (31,5%)Tomt i plånboken?
 • Centerpartiet   4,0% (3,4%)
 • Folkpartiet   6,4% (7,1%)
 • Kristdemokraterna   3,6% (3,7%)
 • Miljöpartiet   9,5% (10,6%)
 • Socialdemokraterna   31,1% (30,6%)
 • Vänsterpartiet   4,5% (4,3%)
 • Sverigedemokraterna   7,5% (7,7%)
Kommentarer: 0 » Etiketter: , , ,
Sep 4

Här är de bästa ekonomibloggarna

Inlagt i: Blogg, ekonomi

 

Bloggar som bör vara av intresse för dig som vill tjäna och spara pengar:

 

40 PROCENT 20 ÅR
Utdelning & Värdeinvestering

AVDRAGSLEXIKON.SE
Skatter & placeringar

BOTTOMREACHED.SE
Samlingsplats för aktieintresserade

BÖRJA TJÄNA PENGAR PÅ INTERNET

CORNUCOPIA
Evig tillväxt i en ändlig värld?

DUBBLINGSLEKEN
Dubbla upp en krona till en miljon

EKONOMISK TRYGGHET
Hur man blir rik på passiv inkomst

FINANSMAMMAN
Följ mina aktieplaceringar, som slagit index flera år i rad

FUNDAMENTALANALYSBLOGGEN

FINANSKVINNANS FUNDERINGAR

KAMPEN MOT INDEX
Följ min dagliga kamp mot index

MOT MILJONEN
Att sträva efter det goda livet

PER PENNING
Att bli ekonomiskt oberoende

SAMUELSSONS RAPPORT
En daytraders personliga perspektiv på kapitalmarknaderna

VILL HA ALLT
Ekonomiskt oberoende

VÄGEN TILL EKONOMISK VISHET
Har du råd att inte följa mig på vägen?

Kommentarer: 1 » Etiketter: , ,