Avanza Zero | Högre Inkomst Nu
Apr 24

Avanza Zero fick storbankerna på knä

Inlagt i: avanza, Avanza Zero, fonder

Avanza har sedan många år tillbaka kunnat erbjuda en fond helt utan avgifter – Avanza Zero.
Till slut så fick då även storbankerna ge med sig och möta fondspararnas krav.

Nu meddelar SEB och Handelsbanken att de tagit intryck av kritiken mot höga avgifter och startar därför var sin fond utan kostnader för spararen. Kan vara bra för den som vill ha lite slantar kvar när pensionen närmar sig.

De två andra storbankerna Swedbank och Nordea har för närvarande inga tankar på att följa i konkurrenternas fotspår.

Synd för dom då!

Mar 27

Avgiftsfria fonder vinner alltid i längden

Inlagt i: Avanza Zero, fonder

Handlar du med aktier på en turbulent marknad är kanske inte courtaget ditt största bekymmer. Ska du däremot spara riktigt långsiktigt i fonder – exempelvis till din pension – kommer avgifterna att vara av oerhört stor betydelse. Mycket större än du kanske tror.

Avanza Zero är den enda fonden som är helt befriad från alla avgifter. Om du exempelvis väljer att pensionsspara i en indexfond med en avgift på 1,5% kommer den lilla “futtiga” avgiften efter 33 år ha ätit upp närmare 40% av din vinst!!!
Väljer du istället Avanza Zero får du behålla alla slantarna själv och att tjäna pengar är väl själva grundtanken med allt sparande? Ett enkelt val om du frågar mig.

De största innehaven i Avanza Zero består av:
1 Hennes & Mauritz AB
2 Nordea Bank AB
3 TeliaSonera AB
4 Ericsson Telephone Company
5 Volvo Corporation
6 Sandvik AB
7 Atlas Copco
8 Svenska Handelsbanken
9 Skandinaviska Enskilda Banken AB

Kommentarer: 8 » Etiketter: ,
Jan 14

Fondsparande for dummies

Nästan alla ägnar sig åt fondsparande i någon form - vare sig man vill eller inte.
Men hur fungerar det egentligen?

Här kommer en enkel förklaring på allt du funderat över, men aldrig vågat fråga om.

Vad är en fond?
En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag såsom svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper t.ex. derivatinstrument. (Derivatinstrument är ett riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper som exempelvis köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer.) Portföljen ägs gemensamt av dem som placerat sina pengar i fonden. Hur stor andel av hela fonden som en fondandelsägare äger bestäms av hur mycket pengar han placerat i fonden.

Vem sköter fonden?
Fonden sköts av ett fondbolag. Ett fondbolag kan ha flera fonder. På fondbolaget finns det oftast en ansvarig förvaltare för varje fond men det kan också vara ett förvaltarteam som tillsammans förvaltar fonden.

Hur sparar man i en fond?
Alla kan spara i fonder. För att kunna köpa fonder behöver du ett fondkonto. När du köper andelar i fondens tillgångar blir du en av många delägare till alla de värdepapper som fonden äger. Du kallas andelsägare och alla andelsägare tillsammans äger fonden. För de pengar som kommer in i fonden köper förvaltaren olika värdepapper.

Hur räknar man ut andelsvärdet, dvs. värdet på varje enskild fondandel?
Marknadsvärdet på en fondandel kallas NAV (Net Asset Value) och beräknas varje dag. Den beräknas genom att lägga ihop fondens alla tillgångar, dra av förvaltningsavgiften och sedan dela summan med antalet andelar. Till skillnad från aktier så sätts fondkursen endast en gång per dag. Aktier prissätts kontinuerligt över dagen. När tillgångarna som fonden äger ökar i värde, stiger också andelsvärdet.

Vad kostar det att spara i fonder?
Den ersättning som fondbolaget tar ut för förvaltning, administration, förvaring, tillsyn och distribution av fonden kallas förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften varierar mellan olika fonder. För en aktiefond brukar det ligga mellan 1,0-2,5 %. Avgiften tas ut med 1/365-del varje dag. Avgiften tas ut innan man räknar utvecklingen för fonden. På vissa fonder finns det köp- och säljavgift. Det innebär att fondbolaget tar ut en avgift när du köper eller säljer andelar i fonden.

Vad är TKA?
TKA är summan av fondens kostnader enligt resultaträkningen inklusive skatter (till exempel inkomst-, förmögenhets- och kupongskatt) och transaktionskostnader. TKA uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. I nybildade fonder är TKA ofta högre än för fonder som funnits en längre tid på grund av att hela fondförmögenheten omsätts och belastas med transaktionskostnader.

Var finns mina fondandelar?
Fondens tillgångar förvaras hos ett så kallat förvaringsinstitut. Alla svenska värdepappersfonder måste ha en bank eller annat kreditinstitut som förvaringsinstitut. De tar emot och förvarar all egendom som fonden äger och ser till att köp och försäljning (utgivning och inlösen) av fondandelar sker i enlighet med gällande regler.

Skillnad att köpa enskilda aktier eller aktiefond?
Skillnaden mellan att köpa enskilda aktier och aktiefonder är att en aktiefond placerar och fördelar fondens pengar mellan minst 16 olika aktier. Det ger en bra riskspridning. Genom att köpa fonder får du också en möjlighet att placera brett eftersom fonder kan placera i både svenska och utländska aktier.

Vad är bra med fondsparande?
Fondsparande är en bra sparform eftersom du på ett enkelt sätt kan placera dina sparpengar i både svenska och utländska värdepapper. Det kan vara både svårt och dyrt att köpa aktier i andra länder på egen hand. En fond placerar ofta i 20-30 olika aktier och på så sätt sprider man risken. Dessutom får du professionell hjälp med att titta till dina besparingar. Du kan också spara ett mindre belopp i fonder än om du vill köpa enskilda aktier eller obligationer. Hur ofta vill du sätta av pengar till ditt sparande? En klumpsumma en gång eller spara lite mindre och en gång i månaden med automatisk dragning från ditt bankkonto? Valet är ditt.

Vilka fonder ska jag välja?
Det beror på flera faktorer, bland annat måste du svara på de här tre frågorna:
Vad är det du ska spara till?
Hur länge har du tänkt spara?
Vilken risk är du villig att ta?
Huvudregeln är:
Vill du spara under en kort period, välj ett sparande med låg risk. Har du lite mer tid på dig, välj ett sparande med större risk och också större möjlighet till god avkastning.

För närvarande finns bara en fond som är helt utan avgifter – Avanza Zero.

Olika typer av fonder?
Det finns flera sorters fonder med olika risknivåer.

  • Aktiefonder
  • Hedgefonder
  • Räntefonder

Risken är högst i aktiefonder och lägst i räntefonder. Det beror på att svängningarna på aktiemarknaden är kraftigare än svängningarna på räntemarknaden. Priset på en aktie kan variera en hel del över en dag eller vecka. Riktigt så mycket rör det sig inte i räntemarknaden.

Källa: Fondmarknaden

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,
Jan 11

Sverkers stora strid talar för Avanza Zero

Inlagt i: avanza, Avanza Zero, fonder

Sverkers stora stridAvanza Zero känns – efter att ha sett Sverkers stora strid i SVT – mer rätt än nånsin!

Pitbullterriern Sverker Olofsson gjorde ingen besviken när han bjöd in diverse representanter från storbankerna för att försöka försvara de orimligt höga fondavgifterna och likaså orimligt låga räntorna på lönekonton. Bland annat undrade den gode Sverker varför man ska investera i en indexfond hos Swedbank med höga avgifter när Avanza Banks gratisfond Zero förra året gav betydligt högre avkastning. Som väntat fanns det inget vettigt svar på den frågan.

Jag har alltid talat mig varm för Avanza Zero eftersom det är den enda fonden helt utan avgifter. Detta gör att denna fond kan gå betydligt sämre än andra indexfonder och i slutändan ändå ge bättre avkastning. Ett faktum som det är svårt att blunda för.

Desutom avslutade Sverker programmet med att leverera en svidande sanning:
“Kom ihåg att på bankerna finns inga rådgivare – bara säljare”
Kunde inte ha sagt det bättre själv.

Jan 10

Indienfonder och Avanza Zero

Inlagt i: avanza, Avanza Zero, fonder

2012 - IndienfonderNytt år – nya möjligheter!

Dags att kliva ur räntefonder och satsa på en lite offensivare taktik.

I mitt PPM-sparande lägger jag 30% i Carnegie Indienfond och 70% i Avanza Zero.

När det gäller mitt pensionssparande hos Avanza ligger jag kvar med en liten del i AMF Räntefond Lång och lägger resten i Avanza Zero.

När det gäller aktier känns Lindab för tillfället lockande och spelbolagen är alltid intressanta.

Nu kör vi!

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,
Aug 17

En fond utan avgifter är alltid en vinnare

Handlar du med aktier på en turbulent marknad är kanske inte courtaget ditt största bekymmer. Ska du däremot spara riktigt långsiktigt i fonder – exempelvis till din pension – kommer avgifterna att vara av oerhört stor betydelse. Mycket större än du kanske tror.

Avanza Zero är den enda fonden som är helt befriad från alla avgifter. Om du exempelvis väljer att pensionsspara i en indexfond med en avgift på 1,5% kommer den lilla “futtiga” avgiften efter 33 år ha ätit upp närmare 40% av din vinst!!!
Väljer du istället Avanza Zero får du behålla alla slantarna själv och att tjäna pengar är väl själva grundtanken med allt sparande? Ett enkelt val om du frågar mig.

De största innehaven i Avanza Zero består av:
1 Hennes & Mauritz AB
2 Nordea Bank AB
3 TeliaSonera AB
4 Ericsson Telephone Company
5 Volvo Corporation
6 Sandvik AB
7 Atlas Copco
8 Svenska Handelsbanken
9 Skandinaviska Enskilda Banken AB

Kommentarer: 0 » Etiketter: , , ,
Mar 24

Avanza Zero vinner i längden

Inlagt i: Avanza Zero, fonder

Avanza Zero är en passivt förvaltad indexfond, som har som mål att följa utvecklingen i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Genom att investera i fonden följer du därmed den svenska börsen i både upp- och nedgång.

Avanza vinner i läbgden

Det unika med Avanza Zero är att den är helt befriad från alla avgifter. Om du exempelvis väljer att pensionsspara i en indexfond med en avgift på 1,5% kommer den lilla “futtiga” avgiften efter 33 år ha ätit upp närmare 40% av din vinst!!!  Väljer du istället Avanza Zero får du behålla alla slantarna själv och det är väl det som är själva grundtanken med allt sparande? Ett enkelt val om du frågar mig.

 

Jag har själv bundit en del pengar i fonden både i mitt PPM-sparande och i det privata, något jag inte ångrar idag. Avanza Zero har på de senaste tre åren ökat i värde med 41%. Inte illa!

De största innehaven består av:
1 Hennes & Mauritz AB
2 Nordea Bank AB
3 TeliaSonera AB
4 Ericsson Telephone Company
5 Volvo Corporation
6 Sandvik AB
7 Atlas Copco
8 Svenska Handelsbanken
9 Skandinaviska Enskilda Banken AB

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,