arbetsmiljö | Högre Inkomst Nu
Apr 27

Kul på jobbet ger pengar i kassan

Inlagt i: arbetsmiljö

Klirr i kassanI 15 års tid har Elisabet Vinberg Hearn på Think Solutions AB brunnit för idén att det ska vara kul att jobba, och att alla kan vinna på det – medarbetarna själva, kunder och andra intressenter, och sist men inte minst företaget. 

Under fyra års tid hade Elisabet ansvaret på American Express Europe att skapa en arbetsplats där folk verkligen vill vara, en företagskultur där medarbetarna känner sig betydelsefulla, där de har chansen att göra ett bra jobb och därför kan leverera en fantastisk kundupplevelse. Hon lärde sig från grunden vad det finns för drivkrafter bakom engagemang och hur detta leder till kundnytta och lönsamhet, och hur tokigt det kan bli många gånger när ledare inte är medvetna om denna dynamik.

Otaliga undersökningar under de senaste 20 åren pekar på att så många som två tredjedelar av anställda inte är fullt engagerade på jobbet. Det innebär att de kanske är på jobbet men de är inte fullt involverade i det som sker, de gör kanske bara det de måste men inte mer, de längtar bara till veckans slut eller ser sitt jobb som ett “nödvändigt ont”, för att tjäna pengar så de kan göra det de verkligen vill i livet.

Förutom att detta självklart är dålig ekonomi för de organisationer som betalar folks lön men inte får tillgång till personernas fulla kapacitet, så är det framför allt ett slöseri med mänskliga resurser på individuell nivå.  Tänk vilken slöseri det blir med ens tid om man “sitter av” 7-8 timmar per dag och inte trivs eller känner att det är värdefullt att vara där. Det är nog ingen som egentligen vill vara i den situationen.

Det handlar om engagemang från alla på företaget.  Det leder till nöjdare och mer lojala kunder, och ytterst till bättre lönsamhet. Engagerade medarbetare ger bl.a. 12-18% högre produktivitet och 51% lägre personalomsättning (källa: Gallup).

Det är således inte bara bra att ha engagerade medarbetare, det är en förutsättning för hållbar lönsamhet.

Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,