Skillnaden mellan vanlig och effektiv ränta | Högre Inkomst Nu
Feb 16

Skillnaden mellan vanlig och effektiv ränta

Inlagt i: räntorEffektiv räntaRänta är den kostnad exklusive avgifter en låntagare betalar för att få låna pengar. Vanligtvis anges ränta i procent per år. I ekonomiska sammanhang talas ibland om nominell- eller realränta och avser då ränta med justering för inflation. Gällande banker förekommer begreppet räntenetto vilket är bankernas marginal eller skillnaden mellan inlåningsränta (sparande) och utlåningsränta.

Effektiv ränta i ekonomiska sammanhang innebär att hänsyn tas till “ränta på ränta” samt eventuella utdelningar eller andra avvikelser.

Den effektiva räntan i kreditsammanhang innebär ungefär motsvarande och är framtagen av konsumentverket som ett standardiserat sätt att jämföra årskostnaden för lån- och kreditprodukter. Den stora skillnaden mot ”vanlig” ränta är att alla kostnader tas med samt att hänsyn tas till återbetalningsupplägget. Många betalningar och kort löptid ger generellt en högre effektiv ränta. Det är dessutom så att i princip alla kreditgivare har någon form av uppläggningsavgift för själva handläggningskostnaden och ju kortare tid denna slås ut på, desto högre effektiv ränta.

Att använda effektiv ränta som ett absolut mått på kostnaden blir ofta missvisande, mer så ju kortare krediten är. Effektiv ränta är nämligen alltid beräknad per år, och om då krediten är kortare än ett år multipliceras kostnaden men inte lånebeloppet.

 

Förklaring av effektiv ränta

För att jämföra olika låns avgifter använder man sig av effektiv ränta.

Om avgiften är 240 kr på ett lån på 1 000 kr över 12 månader är den effektiva räntan 24%.

 

Kostnad (per år) / Lånebelopp

240 kr / 1 000 kr = 24%
Effektivränta = 24%
Ett lån på 1 000 kr över 6 månader som har en avgift på 120 kr ger samma effektiva ränta. Detta eftersom den effektiva räntan alltid räknas på 12 månader.

 

Kostnad / Tid * 12 mån

120 kr / 6 mån * 12 mån = 240 kr
På ett 6 månaders lån kan detta bli missvisande eftersom du bara betalar halva kostnaden.

 

Kostnad / Lånebelopp

240 kr / 1 000 kr
Faktisk kostnad: 120 kr (12%)

 

Ju kortare kredit desto större blir “felet”. 1000 kr på en månad till 120 kr ger en effektiv ränta på 120*12/1000= 144% medan kostnaden fortfarande är 120/1000= 12%.

 

Observera att den effektiva räntan i exemplet ovan inte är helt korrekt. Egentligen är den lite högre då den korrekta formeln är mer matematiskt komplex och innehåller fler element. Exemplet är till för att påvisa inneboende brister hos effektiv ränta som absolut mått på kostnad.

Spela Bingo, Triss, Keno och mycket mer på SvenskaSpel.se!
Kommentarer: 1 » Etiketter:

One Response to “Skillnaden mellan vanlig och effektiv ränta”

  1. Håkan skriver:

    Att sprida ordet om vad effektiv ränta är måste ses som något positivt. Sen är ofta effektiv ränta svår att förstå för mikrolån då den ju kan hamna långt över 1 000 %. Men för exempelvis bolån osv är det ju ett väldigt bra mått på vem det är billigast att låna hos.Pings responses to this post

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>