Fondsparande for dummies | Högre Inkomst Nu
Jan 14

Fondsparande for dummies
Nästan alla ägnar sig åt fondsparande i någon form - vare sig man vill eller inte.
Men hur fungerar det egentligen?

Här kommer en enkel förklaring på allt du funderat över, men aldrig vågat fråga om.

Vad är en fond?
En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag såsom svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper t.ex. derivatinstrument. (Derivatinstrument är ett riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper som exempelvis köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer.) Portföljen ägs gemensamt av dem som placerat sina pengar i fonden. Hur stor andel av hela fonden som en fondandelsägare äger bestäms av hur mycket pengar han placerat i fonden.

Vem sköter fonden?
Fonden sköts av ett fondbolag. Ett fondbolag kan ha flera fonder. På fondbolaget finns det oftast en ansvarig förvaltare för varje fond men det kan också vara ett förvaltarteam som tillsammans förvaltar fonden.

Hur sparar man i en fond?
Alla kan spara i fonder. För att kunna köpa fonder behöver du ett fondkonto. När du köper andelar i fondens tillgångar blir du en av många delägare till alla de värdepapper som fonden äger. Du kallas andelsägare och alla andelsägare tillsammans äger fonden. För de pengar som kommer in i fonden köper förvaltaren olika värdepapper.

Hur räknar man ut andelsvärdet, dvs. värdet på varje enskild fondandel?
Marknadsvärdet på en fondandel kallas NAV (Net Asset Value) och beräknas varje dag. Den beräknas genom att lägga ihop fondens alla tillgångar, dra av förvaltningsavgiften och sedan dela summan med antalet andelar. Till skillnad från aktier så sätts fondkursen endast en gång per dag. Aktier prissätts kontinuerligt över dagen. När tillgångarna som fonden äger ökar i värde, stiger också andelsvärdet.

Vad kostar det att spara i fonder?
Den ersättning som fondbolaget tar ut för förvaltning, administration, förvaring, tillsyn och distribution av fonden kallas förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften varierar mellan olika fonder. För en aktiefond brukar det ligga mellan 1,0-2,5 %. Avgiften tas ut med 1/365-del varje dag. Avgiften tas ut innan man räknar utvecklingen för fonden. På vissa fonder finns det köp- och säljavgift. Det innebär att fondbolaget tar ut en avgift när du köper eller säljer andelar i fonden.

Vad är TKA?
TKA är summan av fondens kostnader enligt resultaträkningen inklusive skatter (till exempel inkomst-, förmögenhets- och kupongskatt) och transaktionskostnader. TKA uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. I nybildade fonder är TKA ofta högre än för fonder som funnits en längre tid på grund av att hela fondförmögenheten omsätts och belastas med transaktionskostnader.

Var finns mina fondandelar?
Fondens tillgångar förvaras hos ett så kallat förvaringsinstitut. Alla svenska värdepappersfonder måste ha en bank eller annat kreditinstitut som förvaringsinstitut. De tar emot och förvarar all egendom som fonden äger och ser till att köp och försäljning (utgivning och inlösen) av fondandelar sker i enlighet med gällande regler.

Skillnad att köpa enskilda aktier eller aktiefond?
Skillnaden mellan att köpa enskilda aktier och aktiefonder är att en aktiefond placerar och fördelar fondens pengar mellan minst 16 olika aktier. Det ger en bra riskspridning. Genom att köpa fonder får du också en möjlighet att placera brett eftersom fonder kan placera i både svenska och utländska aktier.

Vad är bra med fondsparande?
Fondsparande är en bra sparform eftersom du på ett enkelt sätt kan placera dina sparpengar i både svenska och utländska värdepapper. Det kan vara både svårt och dyrt att köpa aktier i andra länder på egen hand. En fond placerar ofta i 20-30 olika aktier och på så sätt sprider man risken. Dessutom får du professionell hjälp med att titta till dina besparingar. Du kan också spara ett mindre belopp i fonder än om du vill köpa enskilda aktier eller obligationer. Hur ofta vill du sätta av pengar till ditt sparande? En klumpsumma en gång eller spara lite mindre och en gång i månaden med automatisk dragning från ditt bankkonto? Valet är ditt.

Vilka fonder ska jag välja?
Det beror på flera faktorer, bland annat måste du svara på de här tre frågorna:
Vad är det du ska spara till?
Hur länge har du tänkt spara?
Vilken risk är du villig att ta?
Huvudregeln är:
Vill du spara under en kort period, välj ett sparande med låg risk. Har du lite mer tid på dig, välj ett sparande med större risk och också större möjlighet till god avkastning.

För närvarande finns bara en fond som är helt utan avgifter – Avanza Zero.

Olika typer av fonder?
Det finns flera sorters fonder med olika risknivåer.

  • Aktiefonder
  • Hedgefonder
  • Räntefonder

Risken är högst i aktiefonder och lägst i räntefonder. Det beror på att svängningarna på aktiemarknaden är kraftigare än svängningarna på räntemarknaden. Priset på en aktie kan variera en hel del över en dag eller vecka. Riktigt så mycket rör det sig inte i räntemarknaden.

Källa: Fondmarknaden

Spela Bingo, Triss, Keno och mycket mer på SvenskaSpel.se!
Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>