10 fonder som tryggar din pension | Högre Inkomst Nu
Okt 18

10 fonder som tryggar din pension

Inlagt i: fonder, fondsparare 

Pensionerna urholkas och allt fler riskerar att behöva förvärvsarbeta ända upp till 70-årsåldern för att få en någorlunda vettig pension. Detta gör att det är viktigare än nånsin hur vi placerar våra pensionspengar.  Många är de som nu flyr de traditionella aktiefonderna och istället placerar sina pengar i räntefonder med lägre risk. Jag har själv gjort likadant och när jag senast loggade in på PPM, roade jag mig med att kolla upp vilka aktiefonder respektive räntefonder som utvecklats bäst de senaste 3 månaderna. Det man generellt kan säga är att räntefonderna haft en något bättre utveckling.

 

AKTIEFONDER

ValueInvest LUX Japan
Målsättningen för ValueInvest LUX Japan, är långsiktigt hög stabil avkastning till låg risk. Fonden investerar bara japanskt i kvalitetsbolag med hög stabil intjäningsförmåga och låg skuldsättning.
Utveckling: + 13,9%

Amundi Funds Absolute Volatility World
Fonden placerar i den volatilitet som finns på de globala aktiemarknaderna genom att köpa optioner och hedga bort all aktie samt ränterisk. Allt detta görs med rigorös riskkontroll.
Utveckling: + 12,8%

Aberdeen Global – Japanese Smaller Companies Fund
Eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt primärt genom investeringar i aktier och aktirelaterade värdepapper i företag som är registrerade i Japan, eller i bolag där en betydande andel av intäkterna eller vinsten kommer från verksamhet i Japan eller som har en betydande andel tillgångar där.
Utveckling: + 9%

SEB Asset Selection Lux Ack
Placerar globalt i alla större tillgångsklasser som aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. Förvaltningsteamet tar både långa och korta positioner.
Utveckling: +8,4%

AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund
Systematisk fundamental analys av totalt inemot 21000 bolag med hjälp av nära 200 balans- och resultaträkningsposter för att bedöma skäligt värde. Placera hela fondkapitalet. Bygga portföljer med undervärderade bolagsvärden och likartade bransch-, land- och andra risker som jämförelsenormen har.
Utveckling: + 7%

 

RÄNTEFONDER

BL – Bond Dollar
Investerar endast i amerikanska statsobligationer.
Utveckling: + 15,6%

Pictet World Government Bonds
Investeringsprocessen omfattar en analys av det globala ränteläget, en bedömning av olika valutor samt en kreditriskvärdering av olika industrigrenar och individuella emittenter. Risken kontrolleras i varje stadium av investerings processen.
Utveckling: + 13,4%

PineBridge Global Bond Fund
Fonden eftersträvar en hög avkastning genom en kombination av direktavkastning och värdetillvaxt genom att placera i skuldinstrument fördelade på globala marknader. Inte mindre än 2/3 av totala tillgångar kommer att placeras i obligationer.
Utveckling: + 11,8%

Baring International Bond Fund
Målet är att identifiera potentiella värdestegringar på obligations- och valuta-
marknader. Hitta marknader som erbjuder god avkastning och där vi samtidigt kan förvänta oss att inflationen kommer att vara mer godartad än vad den allmänna opinionen förutspår.
Utveckling: + 8,8%

F&C Portfolio Fund – Emerging Markets Bond
Fonden eftersträvar avkastning genom att investera i obligationer emitterade av stater i tillväxtmarknader.
Utveckling: + 8,3%

Spela Bingo, Triss, Keno och mycket mer på SvenskaSpel.se!
Kommentarer: 0 » Etiketter: , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>