Den sista juni har det gått tio år sedan statliga Casino Cosmopol slog upp portarna till sitt första kasino, det i Sundsvall. Sedan starten uppgår de samlade nettospelintäkterna, det vill säga de pengar som besökarna har spelat bort, till nästan nio miljarder kronor. Det totala antalet besök uppgår till 9,5 miljoner. Verksamheten är mycket lönsam. I fjol uppgick intäkterna till 1,2 miljarder kronor och rörelsevinsten till en halv miljard.
Men – jag har sagt det förr och jag säger det igen:
Om man vill tjäna eller spara pengar, så är spel och dobbel kanske inte det första man tänker på.